PresentacióL’Associació Científica ESTACIÓ PHOENIX té com a finalitats la protecció i el foment de les palmeres. Un dels seus objectius més importants és l’erradicació del morrut roig de les palmeres dels països riberencs del Mediterrani mitjançant l’aplicació d’una estratègia de control integrat. Una altra important labor que desenvolupa és promoure el cultiu de la palmera datilera per a millorar les condicions de vida als països en desenvolupament.

Per a aconseguir aquestes finalitats desenvolupa diverses activitats:
– Multiplicació de la palmera datilera per cultiu in vitro: ………………………….
– Activitat formativa, informativa i consultiva: l’Estació Phoenix proporciona cursos de formació teoricopràctics a professionals públics i privats, així com assessorament a empreses, comunitats de veïns i propietaris públics i privats de palmeres, en el control del morrut roig.
– Projectes d’investigació: l’Estació Phoenix desenvolupa projectes d’investigació sobre el control integrat de les plagues i malalties de les palmeres. En relació amb el morrut roig, la plaga més important ara mateix de les palmeres a la Regió Mediterrània, Orient Mitjà i l’Índia, treballem sobre el desenvolupament d’una estratègia de control integrat, amb assajos en laboratori i en camp de diverses tècniques que inclouen el parany, l’endoterapia, l’ús de productes biològics i l’estudi del comportament de la plaga. Hem adquirit així mateix una llarga experiència en assessorament i formació sobre l’aplicació d’aquesta estratègia. Tant és així que el Director de l’associació col·labora amb la FAO com a expert internacional sobre el control del morrut roig.
– Finalment, l’Estació Phoenix ofereix els seus serveis a ONGs per a la implantació i desenvolupament de projectes agrícoles en països en desenvolupament, relacionats amb la palmera datilera.