• L’Oasis és un lloc de presència humana permanent i agricultura intensiva en una zona desèrtica. Un paradís de vegetació enmig de dunes de sorra o roques al desert. En aquests llocs l’aigua és escassa i vital per a les persones, el bestiar i els cultius i determina la seva vida o mort.
  • Oasis depenen de l’aigua subterrània, que no està massa lluny de la superfície del sòl. És el món dels pastors nòmades, que viuen en les dates i la llet, la dieta plena nòmada.
  • Dins d’un oasi la palmera és fonamental, produeix la data que és un fruit d’alt valor nutritiu i cultural i és també un important recurs d’ingressos i, a més, el palmell considerat com «un arbre polivalent», proporciona material de construcció per a cases, pous, tanques, etc. i la trena de les seves palmes dóna lloc a nombrosos objectes quotidians. Per als nòmades, els Oasis són una zona de refugi en un temps de sequera on es poden visitar només en el moment de les dates de collita, però també hi ha sistemes agrícoles intensius d’Oasis on es combinen al llarg de la any diferents cultius de farratges, fruites i hortalisses amb palmeres.