El cultiu in vitro de la palmera datilera té com a objectiu aconseguir milers d’exemplars idèntics de peus femelles que produeixen un dàtil d’alta qualitat.
Presenta múltiples avantatges respecte a la multiplicació tradicional per hijuelos: elimina el risc de transmissió de malalties i proporciona en un curt temps gran nombre de palmeres de qualitat.

Es realitza principalment mitjançant dos mètodes:

– Embriogénesis somàtica, mètode basat en la formació d’òrgans similars a embrions de reproducció sexual. Teòricament pot utilitzar-se qualsevol tipus d’òrgan o de teixit de la palmera, perquè en una primera fase (callogénesis) les cèl·lules s’han de desdiferenciar.

– Organogénesis, és una tècnica basada en els caràcters morfogenètics dels meristemos vegetatius. S’utilitza únicament el meristemo d’una palmera o d’un hijuelo com a punt de partida.