PROJECTE PICUREP (2018, 2019, 2020, 2021)

El Ministeri d’innovació científica i universitats va impartir el projecte de recerca desenvolupament de repel·lents ecològics, formulacions polimèriques i difusors efectius contra xants vermells: PicuRep l’ajut següent en euros: pressupost financer 550.414.82, Grant 141.705.97, préstecs 263.695.00, ERDF reemborsable Advance 53.952.37, corresponent a la convocatòria 2017 reptes-col·laboració. en aquest projecte participen: l’Associació ESTACION PHOENIX (que rebrà una subvenció de 87.753,60 euros repartits en tres anys), les empreses OPENNATUR SL, PROTOQSAR 2000 SL i XENOBIOTICS SL, així com ITE-UNIVERSIDAD Politècnica DE València.

  • Els objectius d’aquest projecte són pas a pas:
  • (a) apply tecnologies computacionals d’última tecnologia per a la selecció de compostos que no només són repel·lents eficaços, sinó que també tenen unes característiques físiques-químiques adequades per garantir la seva seguretat al medi ambient.
  • (b) desenvolupar nous polímers adaptats per a la impregnació de repel·lents de manera que es permeti l’alliberament controlat dels repel·lents. Aquest serà un aspecte essencial del projecte per al manteniment de l’activitat repel·lent durant el temps que sigui possible.
  • c) disseny dels difusors aptes per a l’arranjament de l’interior dels nous compostos (polímers i repel·lents) i la seva implementació en zones de palmeres per a la protecció.
  • d) validació experimental dels nous compostos i dels difusors corresponents, tant en laboratori/semi-camp com en parcel·les de Palma estrenades per a l’estudi, permetent determinar l’eficiència mediambiental i el respecte perseguits. El resultat significarà una economia de temps i diners en comparació amb les tècniques tradicionals de les proves indiscriminades de nous productes.
  • A l’acabament del projecte obtindrem diversos productes amb activitat com repel·lents contra el vermell i mediambientalment innocus, amb els que esperem complir els requisits establerts a nivell regulador i desplaçar-se a la fase de comercialització dels que es consideren com més interessants per la seva eficiència, facilitat d’obtenció i/o cost d’adquisició o producció. El mercat de repel·lents de pit roig està actualment inexplorat, de manera que qualsevol producte nou en aquest camp tindrà un alt potencial per a l’explotació. Els productes que obtenim i demostrem l’eficàcia i la seguretat estaran protegits per les patents pertinents que permetin la seva protecció i explotació comercial.